FLEMMING STENSBALLE

Joan Miró

Surrealist
Miró er en helt central skikkelse i den surrealistiske bevægelse og den franske digter André Breton, der skrev det første surrealistiske manifest i 1924, kaldte Miró for ”den mest surrealistiske af os alle”.

Miró havde en stærk tilknytning til den surrealistiske gruppe, og deltog i flere af deres udstillinger, men han blev aldrig formelt medlem af gruppen.

Eget formsprog
Han forblev en ener, der var udenfor. Miró fandt sit eget formsprog og regnes for en af de største individualister i det tyvende århundredes kunst.

Stor indflydelse på moderne kunst
Mirós frigjorte og abstrakte surrealisme har øvet en betydelig indflydelse på den moderne kunsts formsprog, som de amerikanske abstrakte ekspressionister Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Arshile Gorky, Mark Rothko og Adolph Gottlieb.

I Danmark
fik Mirós nonfigurative formsprog især stor indflydelse på kunstnere som Asger Jorn, Ejler Bille, Richard Mortensen, Sonja Ferlov og Robert Jacobsen.

Mere information

Se mere på
Miró museet