FLEMMING STENSBALLE
  • Male- og Inspirationsworkshop

Male- og Inspirationsworkshop

Med denne maleworkshop er det målet, at vi skal overskride nogle grænser,
som vi har indbygget i vores opfattelse af, hvad man kan og ikke kan.

Vores kreative grundpakke skal nemlig indimellem opdateres, og der vil så vise sig
mange nye muligheder for udfoldelse.

Hvis man har malet før, kan man medbringe nogle værker, som kan være
udgangspunkt i den nye proces.

Desuden bedes man medbringe forskellige materialer, som kan indgå i maleriet efter bearbejdning. Her kan være tale om gamle plakater, emballage, pap, net og plast.

Kig dig omkring og opdag hvor meget der smides ud i vores supermarkeder. Meget af dette emballage-materiale kan bruges kreativt og indgå i nye sammenhæng.

Det er her vi tager fat på work-shoppen, som vil blive afpasset i forhold til den
enkeltes niveau og behov.

1. DAG:
Vi gennemgår ønsker og forudsætninger og muligheder. Maling, værktøj, lærreder
og ting, der skal bemales eller bearbejdes på anden måde gøres klar.

Lærreder grundes med forskellige teknikker. Der arbejdes med frit motiv-valg
og alle stilarter og retninger er i spil. Når motiv valget er sket, arbejdes der
ihærdigt på at komme frem til et grundmotiv.

De medbragte ting bemales mens lærredet tørrer lidt. Herefter kan man forsøge
at ændre på grundmotivet ved at "angribe" dette med de bemalede materialer.

Ved denne afprøvning opstår der en ny erkendelse, som ret hurtigt kan sætte
mange nye muligheder i spil. Der arbejdes videre med det nye der er opstået.

2. DAG:
Denne dag foretages ændringer og tilpasninger - herefter skal de løse
bemalede materialer limes på lærredet.

Efter limningen kan der stadig males på lærredet og på de oplimede materialer, så maleriet stadig kan udvikles. Maleriet færdiggøres og ligger og tørrer indtil det bliver afhentet.

Når workshoppen er ovre, evalueres på resultat, processen undervejs og tilfredshed med forløbet.

Pris pr. deltager: Kr. 1.800,-

Beløbet inkluderer: 2 lærreder plus fri brug af maling, maleværktøj og diverse
lim-produkter.

Der vil være kage, the, juice, kage og frugt undervejs i forløbet til deltagerne.